Transport zwłok z Danii

Dania jest krajem bardzo biurokratycznym, gdzie zorganizowanie wszystkich formalności samodzielnie czasami może być niemożliwe, jednakże w razie problemów korzystamy z pomocy, naszego stałego przedstawiciela na terenie Danii. 

W przypadku transportu z Danii oferujemy także pomoc w uzyskaniu dokumentacji takich jak: 

  • Karta zgonu (dodstattest) 
  • Personattest (Akt Zgonu) 
  • FFI – zaświadczenie o tym, że zgon był niezakaźny – W Danii nie istnieje taki dokument w przypadku problemów z uzyskaniem zaświadczenia ze starostwa/ urzędu miasta – prosimy Konsulat RP o interwencje i wyjaśnienia.
  • Zezwolenie ze Starostwa bądź Urzędu Miasta 
  • Odprawa konsularna
  • Tłumaczenia