Transport zwłok ze Belgii

Belgia jest jednym z krajów Beneluksu, który jest bardzo popularnym kierunkiem emigracji wśród Polaków. W przypadku Belgii oferujemy kompleksową pomoc związaną z repatriacją zmarłych do Polski.