Transport zwłok ze Belgii

Belgia jest jednym z krajów Beneluksu, który jest bardzo popularnym kierunkiem emigracji wśród Polaków. W przypadku transportu z Belgii oferujemy także pomoc w uzyskaniu dokumentacji takich jak: 

  • Karta zgonu (Model 3c)
  • Akt Zgonu
  • Zezwolenie lokalnych władz – Lesser Passer 
  • Zezwolenie ze Starostwa bądź z urzędu Miasta
  • Odprawa konsularna
  • Tłumaczenia